Integritetspolicy

Integritetspolicy

Inledning


På Hotel Vanilla behandlar vi dina personuppgifter i olika sammanhang, t.ex. när du beställer tjänster
hos oss, övernattar på våra hotell. Denna policy är framtagen för att beskriva Hotel Vanillas (org. nr
556518–6839) hantering av personuppgifter utifrån kraven i EU:s Dataskyddsförordning. I vår
integritetspolicy hittar du information om vår behandling av personuppgifter. Med
”Personuppgifter” avses all information som direkt eller indirekt kan kopplas till en idag levande
fysisk person.
Behandling av personuppgifter i samband med bokning av
övernattning och vistelse
I samband med de bokningar som du gör själv eller som andra gör på uppdrag av dig, behandlar och
skyddar vi dina personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning. Det är nödvändigt att du lämnar
de uppgifter vi efterfrågar för att vi ska kunna hantera din bokning. Vi använder informationen för
att kunna identifiera dig som boende hos oss samt kunna uppfylla avtalet om bokning och köp av
tjänster.


Vilka personuppgifter samlar vi in?
Personuppgifter
 Identitetsuppgifter t.ex. namn
 Kontaktuppgifter t.ex. e-postadress,
telefonnummer, adress
 IP-adress (om du bokar via vår hemsida)
 Önskemål och övriga behov
 Känsliga personuppgifter som exempelvis information
om ditt hälsotillstånd (t.ex. om du bokar ett handikappanpassat rum)
 Övriga uppgifter du lämnar i samband med din bokning (t.ex. om ditt resesällskap)
Rättslig grund
Vi hanterar dina personuppgifter med stöd i fullgörande av avtal när vi uppfyller våra åtaganden
gentemot dig som hotellgäst och med stöd av intresseavvägning när vi har ett berättigat intresse att
använda uppgifter om dina vistelser och köp för att ta fram statistik och för att utveckla, förbättra
och säkerställa säkerheten för våra tjänster.
Lagringstid
Vi behåller dina uppgifter så länge det behövs för att uppfylla de syften som specificerats i denna
policy. Vi sparar även dina uppgifter så länge som krävs för att uppfylla t.ex. krav på bokföring.
Vi genomför gallringar av personuppgifter i enlighet med gällande lagstiftning och raderar eller
avidentifierar personuppgifter när ändamålet för behandlingen av personuppgifter inte längre
föreligger.
Utlämning av personuppgifter och lagstadgad behandling
Hotel Vanilla kommer inte att sälja, lämna ut eller sprida personuppgifter till tredje part.
utan ditt samtycke, eller utan att gällande lagar, inklusive dataskyddsförordningen och GDPR, giltig
myndighetsorder eller domstol tillåter eller ålägger oss detta.
Dina rättigheter enligt dataskyddsförordningen (artikel 15–18)
Du har rätt att få bekräftelse på om personuppgifter som gäller dig behandlas eller finns lagrade hos
Hotel Vanilla. Finns det uppgifter så kan du begära att få tillgång till dessa samt besked om för vilket
ändamål de behandlas.
Vidare har du rätt att begära uppgifterna raderade om det inte finns krav i lag att de skall sparas.
Dessutom kan du begära att felaktiga uppgifter rättas.


Cookies


Vi använder cookies for att förbättra användarupplevelsen på våra webbsidor. En cookie är en liten
textfil som sparas på din enhet (t.ex. din smartphone, dator, surfplatta). Cookies hjälper till att
identifiera vilka sidor som besöks på vår webbplats. Den information som sparas med hjälp av
cookies kan t.ex. vara hur du använder webbplatsen, vilken webbläsare du använder och vilka
webbsidor du har besökt. Om du inte vill att våra webbsidor sparar cookies på din enhet, kan du
inaktivera cookies i din webbläsare. Om du inaktiverar cookies kommer funktionaliteten på våra
webbsidor att minska.
Ändringar i denna policy
Hotel Vanilla förbehåller sig rätten att revidera denna Integritetspolicy från tid till annan.


Kontakt


Hotel Vanilla AB 556518–6839 är personuppgiftsansvarig för hantering av dina personuppgifter.


sv_SE